O komoře

Organizace byla založena v roce 2000 a je profesní organizací sdružující tlumočníky českého znakového jazyka. Hlavním cílem Komory je hájení zájmů tlumočníků znakového jazyka, zvyšování úrovně profesionálního tlumočení, vzdělávací činnost v oblasti tlumočení a tlumočení společenských, kulturních akcí. Komora pořádá osvětové a vzdělávací semináře a přednášky nejen pro tlumočníky, ale i pro širokou veřejnost. Komora je často oslovována při příležitosti tlumočení odborných přednášek a programů. Komora se úspěšně snaží zpřístupňovat Neslyšícím koncerty, divadelní představení a komentované prohlídky v muzeích a galeriích. Členové Komory rovněž pravidelně publikují v časopisech určených neslyšícím, ale i v časopisech a publikacích odborných. video