Asistent

Je člověk, který pracuje ve třídě. Když je ve třídě žák, který potřebuje pomoc, potom k němu bývá přidělen asistent učitele. Asistent dostává úkoly od učitele a podle toho pracuje se žáky. Ten ví, jak se žákem pracovat, a snaží se, aby byl žák co nejúspěšnější a nejspokojenější. Asistent určený jen pro jedno žáka, je osobní asistent. Neslyšící děti, které chodí do škol pro slyšící, mohou mít také ve třídě asistenta pedagoga i osobního asistenta. Ti jim pak pomáhají se domluvit s učiteli a s ostatními spolužáky, kteří neovládají dobře znakový jazyk, a snaží se, aby se do kolektivu slyšících dětí co nejlépe zapojily.