Asistent

Je člověk, který pracuje ve třídě. Když je ve třídě žák, který potřebuje pomoc, potom k němu bývá přidělen asistent učitele. Asistent dostává úkoly od učitele a podle toho pracuje se žáky. Ten ví, jak se žákem pracovat, a snaží se, aby byl žák co nejúspěšnější a nejspokojenější. Pomáhá učiteli připravovat výuku a potřebné pomůcky. Často asistent nepracuje se všemi dětmi ve třídě, ale jen se žáky, kteří to potřebují. Asistent určený jen pro jedno žáka, je osobní asistent. Neslyšící děti, které chodí do škol pro slyšící, mohou mít také ve třídě asistenta pedagoga i osobního asistenta. Ti jim pak pomáhají se domluvit s učiteli a s ostatními spolužáky, kteří neovládají dobře znakový jazyk, a snaží se, aby se do kolektivu slyšících dětí co nejlépe zapojily