ASNEP

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) sdružuje různé organizace, které pracují ve prospěch lidí s vadami sluchu a jejich rodičů a přátel. Umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně většinou jednou měsíčně setkávaly, diskutovaly o společných problémech a hledaly jejich řešení. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP navrhovat a připomínkovat různé předpisy a zákony, které mají ovlivnit život občanů s vadami sluchu. ASNEP realizuje nejrozsáhlejší databázi tlumočníků pro neslyšící a poskytuje prostřednictvím Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící tlumočení pro neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a hluchoslepé klienty. Vydává také časopis GONG a odborné publikace a propagační materiály týkající se sluchového postižení. Realizuje i různé vzdělávací a poradenské aktivity