Azylové domy

Azylové domy poskytují ubytování osobám v nepříznivé životní situaci – např. emigrantům, týraným ženám, matkám s dětmi nebo ženám neplánovaně těhotným, jejichž rodiče nebo přítel/manžel je třeba vyhodili z bytu, nebo mladistvým, kteří byli v dětském domově a už dovršili věk 18 let. Ubytování je poskytováno jen na přechodnou dobu. V azylovém domě můžou tito lidé taky dostat stravování, poradenské služby a další.