Časopisy pro neslyšící (sluchově postižené)

Neslyšící a další lidé s vadami sluchu (nedoslýchaví, ohluchlí atd.) mají své vlastní časopisy, ve kterých píšou články o tématech, která jsou pro ně zajímavá. V časopisech pro neslyšící se píše o plánovaných akcích pro neslyšící, o významných osobnostech z komunity neslyšících, o kulturním životě neslyšících, o aktuálních problémech a dění kolem neslyšících. První časopis začal u nás vycházet již v roce 1918. V současné době vychází např. tradiční časopis Gong, který vydává Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Samozřejmě se vydávají další jiné časopisy.