Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (Centrum neboli CZTN) eviduje skoro všechny tlumočníky v České republice. Zprostředkovává tlumočení pro neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i hluchoslepé klienty po celé České republice. Požadavek na tlumočení může neslyšící do Centra poslat každý, kdo tlumočníka potřebuje, a to buď SMS zprávou, faxem, e-mailem, prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách, MSN, ICQ, dokonce i přes webovou kameru na oovoo, skype anebo přímo dojít do Centra. Aby si neslyšící mohl tlumočníka objednat, musí se v Centru zaregistrovat před svým prvním požadavkem a dát všechny informace o své osobě, které operátor potřebuje zapsat do objednávacího systému. Požadavek na tlumočení je potřeba poslat včas, aby bylo možné najít vhodného volného tlumočníka. Po tlumočení proplácí tlumočníkům ze státních peněz. Ale tlumočení k soudu, do školy a na policii Centrum nemůže proplatit, může je pouze pomoci domluvit.