Certifikační vzdělávací program

Certifikační vzdělávací program (CVP) je komplexní vzdělávací program určený tlumočníkům pro neslyšící, který organizuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka už od roku 2004. Studenti tohoto programu navštěvují různé přednášky, semináře a kurzy, ve kterých se učí o českém znakovém jazyce, komunitě a kultuře Neslyšících a o tom, jak správně a profesionálně tlumočit. Musí také absolvovat tlumočnickou praxi a supervizi. Na konci tohoto programu, kde musí tlumočníci nasbírat určitý počet kreditů, se skládá závěrečná zkouška. Komu se povede zkoušku složit, stane se certifikovaným tlumočníkem pro neslyšící.