Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Komora) je organizace, která vznikla v roce 2000. Členy této organizace mohou být nejen tlumočníci pro neslyšící, ale i lidé, kteří chtějí činnost a cíle Komory podporovat. Komora realizuje Certifikační vzdělávací program, který je jediným systematickým vzdělávacím programem pro tlumočníky pro neslyšící u nás. Lidé v Komoře by si přáli, aby neslyšící lidé měli vždy možnost objednat si profesionálního tlumočníka, který by jim zajistil plnohodnotnou komunikaci. Komora zajišťuje také tlumočení různých kulturních událostí (divadel, koncertů a výstav) ze světa slyšících pro neslyšící diváky a organizuje různé vzdělávací aktivity související s tlumočením pro neslyšící určené dospělým i dětem.