Česká unie neslyšících (ČUN)

Česká unie neslyšících (Unie) je organizace pro neslyšící, která má své pobočky v různých městech – v Brně, Kroměříži, Liberci, Praze a ve Zlíně. Unie pro neslyšící připravuje různé relaxační akce, výlety a setkání. Každý rok pořádá divadelní přehlídku tvorby neslyšících, která se jmenuje Mluvící ruce. V Unii si neslyšící lidé mohou objednat tlumočníky a získat různé další sociální služby, které jim pomáhají zvýšit možnost jejich začlenění do většinové společnosti.