Českomoravská jednota neslyšících (ČMJN)

Českomoravská jednota neslyšících je organizace, která sdružuje některá občanská sdružení pro neslyšící a je dost podobná ČUN. Hlavní sídlo má v Brně a podporuje Unie neslyšících v Brně, Břeclavi, Jihlavě, Olomouci a Plzni. Pořádá kulturní a společenské akce pro neslyšící z Moravy a nabízí jim poradenské služby (právní, pracovní, sociální) a tlumočení. Neslyšící se sem mohou obrátit, když potřebují s něčím poradit, nebo se jen chtějí setkat s jinými neslyšícími.