CODA

Zkratkou CODA jsou označováni slyšící děti neslyšících rodičů (C = Children, O = of, D = Deaf, A = Adults). Tyto děti obvykle dobře umí český znakový jazyk i český jazyk. Především v minulosti se často stávalo, že už odmala svým neslyšícím rodičům tlumočily v nejrůznějších situacích. Děti nejsou nejlepšími tlumočníky, nejsou ještě zralé na to, aby pochopily přesně náročnou životní situaci a přetlumočily (přeložily) obsah komunikace mezi dospělými. Často se stávalo, že se v takových situacích necítily dobře. Slyšící děti neslyšících rodičů v dospělosti v některých případech pokračují s tlumočením nejen svým rodičům, ale i dalším neslyšícím lidem. Nyní lidé typu CODA na různých přednáškách často vypráví o svých zkušenostech a zážitcích s tlumočením v dětství.