Dědictví

Dědictví je majetek, který dědicové dostanou po zemřelém. Člověk se může ještě před smrtí rozhodnout, kdo zdědí jeho majetek – můžou to být jeho vlastní děti, jeho manžel/ka, příbuzní. Pokud nemá komu dát vlastní majetek, může ho darovat státu nebo nějaké firmě. Před smrtí sepíše majitel závěť, komu po jeho smrti připadne jeho majetek.