Drogy

Drogy jsou opravdu nebezpečné látky, které mění naše myšlení a naše tělo si na ně postupně vytváří návyk. Mezi nejužívanější drogy patří kouření cigaret a pití alkoholu. Existují ale ještě nebezpečnější drogy: marihuana, heroin, kokain, LSD nebo pervitin, které se užívají buď formou injekcí, tablet nebo prášků. Na začátku užívání drogy vyvolávají příjemné pocity, to ale trvá jen krátce. Dlouhodobé užívání způsobuje závislost, která ničí zdraví. Člověk je víc náchylný k nemocem, podrážděný, může být agresivní. Drogy jsou drahé a člověk se může dostat do dluhů. Narkoman zanedbává péči o vlastní zevnějšek (nedbá na osobní hygienu, chodí špinavě oblečený apod.). Dojde ke změnám v chování, které můžou vést k sebevraždě, nebo si může úplně zničit zdraví a skončí to úmrtím.