Důchod

Důchod je pravidelný měsíční příjem, který dostávají staří lidé nebo lidé se zdravotním postižením. Pracující lidé platí státu sociální pojištění a díky tomu mohou potom pobírat důchod. Důchody rozlišujeme: invalidní (částečný a plný), starobní (a předčasný starobní důchod). Invalidní důchod se vyplácí lidem se zdravotním postižením, kteří můžou mít problém se plně zapojit do pracovního procesu. Plný invalidní důchod se dává lidem se zdravotním postižením, kteří vůbec nemůžou pracovat. Částečný invalidní důchod se dává lidem se zdravotním postižením, kteří můžou pracovat, ale mají ztížené pracovní podmínky. Starobní důchod je určen lidem, kteří už překročili hranici důchodového věku. Předčasný starobní důchod se vyplácí lidem, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, ale ztratili práci a novou již nemůžou najít nebo ze zdravotních důvodů už přestali pracovat.