Etický kodex tlumočníka

Etický kodex tlumočníka jsou pravidla, která by měli tlumočníci dodržovat a kterými by se měli při své práci řídit. Zároveň by je měli znát také neslyšící, aby rozuměli chování tlumočníka a mohli ho ovlivňovat. Tím, že tlumočník pravidla etického kodexu zná, dodržuje je a umí správně v praxi využít, se stává lepším a kvalitnějším tlumočníkem a neslyšící klient bývá většinou spokojen. Tato pravidla napomáhají tomu, aby neslyšící měli více dobrých profesionálních tlumočníků. Mezi pravidla etického kodexu patří např. pravidlo mlčenlivosti, tzn. všechny informace, které se tlumočník dozví během tlumočení, jsou důvěrné a tlumočník je nesmí šířit nikam dál. Dalším pravidlem je, že tlumočník neradí ani nesděluje své osobní názory, jen tlumočí sdělení, nemění jeho význam ani obsah (nic nepřidává ani neubírá). Tlumočník musí být také na tlumočení vhodně oblečený a musí se vhodně chovat s ohledem na tlumočenou situaci.