Exkurze

Exkurze je návštěva nebo výlet pořádaný obvykle za vzdělávacím nebo poznávacím účelem. Exkurze v daném místě bývá vedena průvodcem a dává možnost vidět dané prostředí a co se tam děje. Na exkurzi může bývají přítomni učitel a tlumočník pro neslyšící.