Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP, Federace), je organizace, která vznikla z potřeby rodičů dětí s vadou sluchu vzájemně si pomáhat při výchově svých dětí. Federace se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi s vadou sluchu – pořádá programy pro rodiče s dětmi, odborné přednášky či semináře na aktuální témata, zaměřuje se především na oblast výchovy a vzdělávání dětí s vadou sluchu. Pomáhá při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o jejich děti pečují. Ve Střediscích rané péče a v Informačním centru o hluchotě, které Federace provozuje, mohou lidé využívat poradenství (sociální, psychologické, logopedické a speciálně pedagogické). Federace také vydává publikace o problematice výchovy a vzdělání jejich dětí s vadou sluchu a vydává časopis Info-Zpravodaj.