Formulář

Formulář je list papíru s předtištěným textem, do kterého se většinou vyplňují osobní údaje (jméno, adresa, datum narození a další specifické informace). Dnes se formuláře dají vyplňovat i on-line na internetu. Například přihlašovací formulář do Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící lze vyplnit i on-line. Může tak být zároveň přeložený do znakového jazyka, aby mu neslyšící lépe rozuměli.