Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání (Institut) nabízí kurzy pro odborníky, kteří se setkávají ve své profesi s neslyšícími lidmi, například kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy a zdravotnické pracovníky. Také nabízí kurzy pro tlumočníky a vyškoluje neslyšící lektory, aby uměli správně učit znakový jazyk na nejrůznějších úrovních. Institut se podílí také na osvětě o životě neslyšících lidí mezi slyšícími lidmi – šíří informace o neslyšících, jejich kultuře a o znakovém jazyce.