Integrace

Integrace je zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžných škol, nebo do škol určených pro žáky s jiným typem postižení. Integrovaný může být jen jeden žák (individuální integrace) do běžné třídy, nebo více žáků, kteří jsou vzděláváni ve speciální třídě a na některé předměty jsou společně s ostatními žáky (skupinová integrace). Integrované vzdělávání může mít řadu způsobů, např. žáci mají stejný rozvrh, ale na některé (nebo na všechny) má žák s vadou sluchu asistenta nebo tlumočníka, nebo může na některé předměty chodit k jinému učiteli na individuální výuku, nebo žáci s vadou sluchu z různých tříd mají výuku některých předmětů společnou. Žáci s vadou sluchu mohou mít i speciální předměty, např. český znakový jazyk a kulturu českých neslyšících.