JAMU

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) je umělecká vysoká škola v Brně. Na její Divadelní fakultě vznikl v roce 1992 první vysokoškolský obor pro neslyšící studenty – umělecko-pedagogický obor Výchovná dramatika Neslyšících. Obor navštěvují také slyšící studenti. Během studia je kladen důraz na individuální pohybovou a výtvarnou kreativitu studentů. Studenti se učí např. základní pohybovou průpravu, pantomimu, akrobacii, moderní a klasický tanec, žonglování, výtvarné techniky, psychologii sebepoznání, pedagogickou a vývojovou psychologii, český znakový jazyk nebo dějiny pohybového divadla. Při studiu je vždy přítomen tlumočník znakového jazyka.