Jazyk

Jazyk je dorozumívací prostředek, který lidem umožňuje se mezi sebou domluvit, komunikovat. Pomocí jazyka si spolu lidé mohou povídat, mohou mluvit o tom, jak se cítí a na co právě myslí. V jazyce také myslíme. Každý jazyk má svou slovní zásobu a gramatická pravidla. Jazykem můžeme mluvit a jazyk poslouchat (např. čeština, francouzština, ruština aj.) nebo ho můžeme znakovat a sledovat očima (např. český znakový jazyk, americký znakový jazyk, britský znakový jazyk). Věda, která studuje jazyk, se nazývá jazykověda (lingvistika).