Kompenzační a komunikační pomůcky

Kompenzační a komunikační pomůcky jsou přístroje nebo zařízení fungující tak, aby jejich použití nahrazovalo, vyrovnávalo (kompenzovalo) nějakou nedostatečnost (vadu sluchu, zraku a podobně). V případě lidí s postižením sluchu pomůcky kompenzují sluchové vjemy nejčastěji převodem na světelný nebo vibrační signál. Mezi kompenzační pomůcky pro neslyšící patří např. sluchadlo, vibrační budík, světelný zvonek, indukční smyčka, psací telefon, fax nebo počítač s webovou kamerou či skryté titulky v televizi a jiné. Pro osoby s jiným postižením, třeba s vadou zraku či tělesným postižením jsou jiné typy pomůcek. Osoba s postižením sluchu může zažádat o finanční příspěvek na danou kompenzační pomůcku na obecním úřadě v místě bydliště.