Komunikační bariéra

Překážky ve vzájemné komunikaci dvou nebo více lidí, kdy komunikace nemůže probíhat, jak má, nazýváme komunikačními bariérami. Komunikační bariéry mohou být různé povahy, např. jazykové. Dva lidé se potřebují navzájem dorozumět, ale vzájemně neznají své jazyky; každý hovoří jiným jazykem. Vzniká tedy komunikační bariéra, třeba mezi dvěma lidmi jiné národnosti nebo mezi neslyšícím Čechem a slyšícím Čechem. Bariéru lze „odstranit“ např. objednáním tlumočníka. Komunikační bariéra může být i psychická (např. strach mluvit na veřejnosti) nebo fyzická (např. vada řeči, vada sluchu).