Komunita neslyšících

Komunita je společenství lidí, kteří společně sdílejí určitou oblast (např. omezenou zájmy). Komunitu neslyšících spojují tři základní rysy: hluchota (nějaký stupeň ztráty sluchu), komunikace v národním znakovém jazyce (u nás v českém znakovém jazyce) a vzájemná podpora členů komunity neslyšících, tj. lidí, kteří prožili stejné zážitky, mají stejné zkušenosti. Neslyšící lidé mají svou vlastní kulturu založenou na znakovém jazyce, humor, zvyky i tradice. Často se se zájmem potkávají na společenských a sportovních akcích, kam se sjíždí neslyšící z celé republiky, aby se mohli společně potkat a především si popovídat.