LORM

LORM – Společnost pro osoby s hluchoslepotou je organizace, která sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti. Pobočky LORMu jsou v Praze, Liberci, Hradci Králové, Jindřichově Hradci, Brně, Přerově a Ostravě. Nabízejí svým klientům různé sociální služby – např. sociální poradenství, průvodcovské a tlumočnické služby, výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí a různých druhů komunikace (např. Lormovu abecedu, která se píše do dlaně, nebo taktilní znakový jazyk). LORM také pořádá různá setkání, pobytové akce, umělecké a sportovní soutěže pro osoby s hluchoslepotou. LORM vydává časopis Doteky.