Majetek

Majetek jsou předměty a nemovitosti, které jsou v osobním vlastnictví člověka. Může to být např. pozemek, byt, auto, peníze, cenné věci (obrazy, sochy, šperky), zvířata.