Menšina

Menšina je skupina lidí, která se liší od většinové společnosti. Například etnická menšina se liší vlastním jazykem a vlastní kulturou danou společným původem. Národnostní menšina má vlastní jazyk a vlastní kulturu, ale je státem uznaná. Dále menšina jazyková se liší vlastním jazykem, například ve většinové společnosti jsou slyšící lidé a mají vlastní mluvený jazyk – u nás je to český jazyk, a mezi nimi žije menšina – neslyšící s vlastním jazykem – českým znakovým jazykem.