Menšina neslyšících

Menšinou (minoritou) rozumíme skupinu osob, která zahrnuje menší počet osob odlišujících se od okolní „většinové“ společnosti a obvykle se i sama skupina jako minorita chápe. Menšinu neslyšících u nás spojují tři základní rysy: hluchota (nějaký stupeň sluchové vady), způsob komunikace – ve znakovém jazyce (u nás v českém znakovém jazyce) a vzájemně sdílené zkušenosti a podpora členů komunity neslyšících. Neslyšící lidé mají svou vlastní kultura, kterými se liší od většinové společnosti – od slyšících. založenou na znakovém jazyce, humor, zvyky i tradice. Často se potkávají na společenských a sportovních akcích, kam se sjíždí neslyšící z celé republiky, aby se mohli potkat a především si společně popovídat.