Mezinárodní znakový systém

Mezinárodní znakový systém (MZS) je komunikační prostředek, který se vyvinul z Gestuna (obdoba esperanta v případě mluvených jazyků). Jedná se o soubor maximálně vizuálních znaků, které byly vybrány z různých znakových jazyků (nejvýrazněji jsou zastoupeny znaky z amerického znakového jazyka) a jsou pro většinu uživatelů snadno srozumitelné. Systém nemá svou specifickou konkrétní gramatiku, ale využívá gramatických pravidel fungování (např. využívání prostoru) společných všem dosud poznaným znakovým jazykům. S MZS se lze setkat při tlumočení mezinárodních událostí z oblasti kultury neslyšících (např. na Deaflympiádě a při setkáních na světových konferencích). Světové federace neslyšících /WFD/). MZS lze označit za „živý organismus", který se neustále vyvíjí díky intenzivním setkáváním neslyšících z různých částí světa při mezinárodních akcích a jejich snahám o přístupnou mezinárodní komunikaci.