Názor

Názor je vlastní pohled, chápání, myšlení, mínění nebo přesvědčení na věc, osobu, politiku, umění, který můžeme mít nebo vyjádřit.