Neslyšící člověk

Neslyšící je takový člověk, který už od narození vůbec neslyší. Neslyšící může být také člověk, který o sluch přišel velmi brzy po narození, ještě předtím, než se naučil dobře mluvit. Hluchota může být také dědičná: neslyšícím rodičům se někdy narodí neslyšící děti. Neslyšící lidé mají svou kulturu, tradice a zvyky a komunikují znakovým jazykem. Nemusí tak ale komunikovat úplně všichni. Stává se někdy, že neslyšící člověk umí znakový jazyk jen málo nebo skoro vůbec, a raději používá mluvený jazyk a odezírání. Záleží totiž na tom, v jakém prostředí vyrůstal a jestli se v dětství měl kde naučit znakový jazyk. Dříve byli neslyšící někdy dokonce nuceni pouze mluvit a odezírat a nesměli používat znakový jazyk (ani mezi sebou navzájem).