Neslyšící tlumočník

Neslyšící tlumočník je osoba, která neslyší a umí velmi dobře znakový jazyk (na úrovni rodilého mluvčího). Neslyšící tlumočník často spolupracuje v týmu se slyšícími tlumočníky (např. při tlumočení pro děti, v citlivých nebo závažných situacích pro osoby se specifickými jazykovými nároky). Doménou neslyšících tlumočníků je tlumočení do/z mezinárodního znakového systému. Neslyšící tlumočník najde své uplatnění v našem prostředí také při tlumočení hudby nebo divadelních představení a může také tlumočit pro klienty s hluchoslepotou. Neslyšící tlumočník stejně jako slyšící tlumočníci musí mít znalost jazyků, mezi kterými tlumočí, tlumočnické dovednosti a musí dodržovat etický kodex tlumočníka.