Novela

Novela je nový nebo upravený návrh zákona, který mění nebo doplňuje dosud platný zákon.