Objednání tlumočení

Lidé s postižením sluchu, ale i slyšící lidé si mohou pro vzájemnou komunikaci objednat tlumočníka, aby si vzájemně rozuměli a mohli si říci, co potřebují. Tlumočníka si mohou objednat u poskytovatelů tlumočnických služeb, např. u Spolku při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice, České unii neslyšících, ale i v Asnep resp. v Centru zprostředkování tlumočníků pro neslyšící v Praze (Centrum). V objednávce tlumočení musí být pro registraci uvedeno jméno a příjmení klienta, datum narození, adresa klienta, kontakt (např. číslo pro SMS, fax, email), dále přesné datum a čas tlumočení, přesnou adresu tlumočení – místo srazu klienta s tlumočníkem, účel tlumočení – co se bude tlumočit (např. návštěva lékaře, muzeum) a upřesnění tlumočení (např. typ zdravotnického oddělení, jméno odboru na úřadě). Pokud klient nenapíše všechny potřebné informace, poskytovatel tlumočnické služby (např. Centrum) nemůže tlumočníka objednat. Tlumočník by totiž nevěděl kam nebo kdy má přijít na sraz. Správně napsanou objednávku pošle klient SMS zprávou, faxem, e-mailem, prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách, MSN, ICQ, anebo přes webovou kameru na oovoo nebo skype. si může tlumočení objednat také osobně. Požadavek na tlumočení je doporučeno poslat včas, aby bylo možné najít vhodného volného tlumočníka.