Ohluchlý člověk

Někteří lidé, kteří v současné době neslyší, se narodili jako slyšící. Potom později, když už uměli dobře mluvit, se jim přihodil nějaký úraz nebo prodělali vážnou nemoc a sluch ztratili. Ohluchlí lidé mohli ztratit sluch jako děti nebo později až jako dospělí. Obvykle umí velmi dobře češtinu, a nikdy se neučili znakový jazyk. Sami česky mluví, ale mluvenou češtinu neslyší, proto dávají přednost komunikaci pomocí odezírání nebo znakované češtině. Vhodnou službou pro ohluchlé osoby při oficiálních jednání je simultánní přepis mluvené řeči.