Osvojení náhradní rodinou

Osvojení náhradní rodinou je vzít si do rodiny cizí dítě a starat se o ně, jako by bylo vlastní. Osvojení probíhá dvěma způsoby – adopcí nebo pěstounskou péči. K osvojení náhradní rodinou musí dát souhlas skuteční rodiče dítěte, ale pokud o dítě umístěné v dětském domově skuteční rodiče po dobu půl roku neprojeví zájem, může být takto osvojeno bez jejich souhlasu.