Pěstounská péče

Pěstounská péče je typ osvojení vhodný pro děti, které mají vlastní rodinu, ale z vážných důvodů – týrání, sociální problémy, zdravotní postižení – nejsou v ní vychovávány. Tyto děti může přebrat do péče náhradní rodina. V tomto případě dítě nedostane příjmení nové rodiny, je stále v kontaktu se svoji vlastní rodinou a o důležitých záležitostech dítěte, jako je například zařazení do školy, rozhodují jeho skuteční rodiče, nikoli pěstouni. (U adopce všechno o dítěti rozhodují noví rodiče.) Pěstouni dostávají za péči o cizí dítě od státu podporu. Pokud dítě dosáhne plnoletosti (18 let), může se samo rozhodnout, jestli zůstane v pěstounské rodině, nebo odejde jinam.