Petice

Petice je sepsaná žádost nebo projevený písemný nesouhlas s podpisy mnoha lidí (veřejnosti) určená vládě, prezidentovi nebo úřadu apod. – kteří by měli vzít úvahu názor takového množství lidí při svém rozhodování.