Posudkový odborník

Posudkový odborník je odborník v různých oblastech, například lékař, psycholog, sociální pracovník. Pokud někdo chce zažádat o průkaz ZTP, po podání žádosti se setká s posudkovým odborníkem, který rozhoduje (posuzuje), jestli žadatel opravdu potřebuje průkaz. Na základě jeho rozhodnutí může být žadateli přiznána nebo odmítnuta žádost o průkaz ZTP. Nebo např. zaměstnanec, který onemocní a má zůstat doma na neschopence, neuposlechne nařízení lékaře a vyjde ven na vycházku. V tu chvíli ho doma může navštívit zástupce z lékařské posudkové komise a když zjistí, že není doma, může mít zaměstnanec pak sníženou mzdu nebo mu srazí dny dovolené nebo ho hned pošlou do práce.