Právo

Právo je pevně ustanovená norma ukládající občanům různé povinnosti nebo zákazy. Právo stanovuje, co člověk může a nemůže dělat, co smí a nesmí dělat, co musí a nemusí dělat. Právo se dělí do několika oblastí – například rodinné právo, finanční právo, obchodní právo, pracovní právo nebo trestní právo. Každý stát má vlastní právo a jejich obyvatelé by jej měli dodržovat. Existuje právo pro Evropskou unii nebo některé druhy práva, které platí pro celý svět.