Překlad

Překlad znamená převod sdělení z písemné formy jednoho jazyka do písemné formy jazyka druhého. Například se mohou překládat cizojazyčné knihy do českého jazyka. U znakových jazyků se o překladu mluví v případě převodu ze záznamu znakového jazyka do mluvené/písemné formy druhého jazyka a naopak, nebo ze znakového jazyka do písemné formy mluveného jazyka a naopak.