Překladatel

Překladatel je osoba, která převádí informace z jednoho jazyka do druhého. Překladatel obvykle pracuje s psanými texty – knihami, články atd. V případě znakových jazyků převádí ze záznamu znakového jazyka do mluvené/písemné formy druhého jazyka a naopak, nebo ze znakového jazyka do písemné formy mluveného jazyka a naopak, většinou na videozáznam. Příkladem může být překlad záznamu ve znakovém jazyce pro titulky nebo příprava překladu české básně do českého znakového jazyka na videozáznam.