Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, mezi které patří například nakupování, krmení, osobní hygiena atd. Příspěvek na péči dostává daná osoba od státu.