Prokurátor

Prokurátor je státní zástupce, který pracuje u soudu a dohlíží, zda jsou dodržovány zákony nebo předpisy. V případě porušení zákonů hlásí soudu.