Prostituce

Prostituce je poskytování sexuálních služeb většinou za peníze. Sexuální služby smějí poskytovat lidé starší 18 let a musí je vykonávat dobrovolně. Pokud je prostituce nucená, dochází k porušování lidských práv podle zákona. Bohužel existují lidé, kteří nutí děti a mládež pod 18 let k prostituci a dostávají za ně peníze. Děti a mládež jsou chráněny zákonem a pachatelé jsou vždy potrestáni.