Prstová abeceda

Prstová abeceda se skládá z různých tvarů ruky nebo rukou, které zastupují jednotlivá písmena abecedy. U nás existuje prstová abeceda znakovaná jednou rukou – jednoruční prstová abeceda – i oběma rukama – dvouruční prstová abeceda. Dvouruční prstová abeceda se užívá častěji u nás a mohou ji znát i slyšící lidé. Ve světě se však víc používá jednoruční prstová abeceda, což je zajímavé. Prstová abeceda je součástí znakového jazyka. Využívá se zejména k odhláskování jmen, cizích slov a odborných termínů. Pro použití prstové abecedy a jejímu porozumění je však nutná znalost písemné formy mluveného jazyka.