Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání je sexuální násilí, při kterém dospělá osoba, které dítě dobře zná – může to být někdo z rodiny, známí nebo sousedé, zneužívá děti nebo mládež do 18 let k uspokojení svých sexuálních potřeb. Dospělý se snaží dotýkat na intimních místech dítěte nebo se s ním chce líbat nebo si vynucuje sex, ale dítěti to není příjemné, nechce to dělat. Dítě na to většinou přistoupí až pod výhrůžkou dospělých. Ze zákona jsou sexuální styky s dětmi a mládeží pod 18 let zakázané, a dokonce trestné – i když to dítě dělá třeba dobrovolně! Dítě by si toto sexuální chování dospělých nemělo nechávat v žádném případě líbit a mělo by se svěřit jiné osobě, které důvěřuje. Pokud nezletilou holčičku obtěžuje otec a holčička má maminku ráda, ta je na svoji dceru hodná, neměla by se bát se jí svěřit. Pokud nenajde odvahu se svěřit mamince, může se obrátit s prosbou o pomoc třeba na učitelku ve škole nebo vychovatelku, sociální pracovnici nebo babičku. V žádném případě by se dítě nemělo bát se svěřit, vždy se mu dostane okamžité ochrany a pomoci. Násilník bude vždy potrestán. Pokud se ale dítěti dostává láskyplné mateřské nebo otcovské péče formou pohlazení, polibků a je mu to příjemné, pak je všechno v pořádku.