Školy pro SP

Školy pro sluchově postižené jsou školy, které jsou primárně určené pro vzdělávání dětí a žáků s postižením sluchu. Může se jednat o celý komplex škol od mateřské školy až po školu střední. Děti se zde učí v malých třídách a učitelé i ostatní pracovníci této školy by měli umět znakový jazyk. Škol pro sluchově postižené je v České republice celkem třináct: v Praze jsou tři – škola v Ječné ulici, v Holečkově ulici na Smíchově a ve Výmolově ulici v Radlicích. Dále je škola v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Ivančicích, v Kyjově, v Liberci, v Olomouci, v Ostravě, v Plzni a ve Valašském Meziříčí. Žáci již nejsou do jednotlivých škol rozřazováni podle ztráty sluchu, preferovaného způsobu komunikace a nadání, jak tomu bylo dříve do r. 1991, ale mohou si volit školu na základě přístupu k výchově a vzdělávání žáků. Ve výuce neslyšících žáků může být přítomen kromě učitele také tlumočník znakového jazyka, asistent pedagoga nebo osobní asistent žáka.